FSC certifikat – odgovorno ravnanje

Forest Stewardship Council (FSC) je mednarodna in neprofitna organizacija, ki promovira trajnostno gospodarjenje z gozdovi. Izdaja certifikate za gozdove in izdelke, pri katerih se upoštevajo načela trajnosti. Certifikat je namenjen predvsem večjim lastnikom gozdov in podjetjem.

FSC promovira trajnostno, okolju prijazno, ekonomsko sprejemljivo in socialno pravično gospodarjenje. V sklopu tega pravila za pridobitev certifikata obsegajo:

– prepoved nepremišljene spremembe naravnih gozdov v druge namenske oblike rabe,
– prepoveduje uporabo gensko spremenjenih dreves,
– prepoveduje uporabo visoko nevarnih pesticidov,
– spoštovanje pravic avtohtonega prebivalstva (domorodcev),
– popolno upoštevanje zakonodaje,
– posebno obravnavo in prilagojeno gospodarjenje z gozdovi, ki imajo poseben pomen in potrebujejo zaščito.

Preverjanje spoštovanja pravil se opravlja najmanj enkrat letno. V primeru kršenja pravil se lahko certifikat odvzame. Načela in kriteriji so detajlni in prilagojeni lokalnim pogojem, saj se lahko le tako ohrani raznolikost, ki obstaja med gozdovi in pokrajinami po svetu.

1

V Sloveniji je certifikat FSC pridobil Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov za vse državne gozdove. Certifikat ima tudi nekaj slovenskih podjetij v lesno-predelovalni verigi. Imetnik certifikata FSC je tudi podjetje HI-PO d.o.o.